Ny leder i Ringerike Karateklubb!

Johan Olav Kjørstad tar over (for de neste 25 år) Johan har ikke bare lang fartstid i klubben, men også en svært begivelsesrik tid både som utøver, coach og trener. Johan tar over ledervervet etter Steffen Haukedalen, som har hatt vervet de siste år.

Johan Olav Kjørstad – ny leder i Ringerike Karateklubb!

Et sted på mitten/slutten av 90 tallet, tok Steffen over «klubbleder» roller Erik Anders Helin, som etter endt utdanning på Hvalsmoen militærleir forlot klubben. På den tiden, og for flere år var rollen av en karakter, som ikke kan sammenlignes per i dag.

«Klubbleder» – dag er rollen presset mer og mer over i det administrative, en jobb som stadig øker. Dette i takt med utviklingen generelt, men også ettersom Norges Kampsportforbund og Idrettsforbundet stadig øker fokus og arbeidsmengde på administrativ virksomhet.

Avtroppende klubbleder, Steffen Haukedalen, har etter egen mening vært moden for utskiftning «lenge» men det er en tid for alt. Ettersom man fikk en pandemi å hanskes med, ble også avgangen utsatt, siden det tiden krevde å holde alt stablit.

Ringerike Karateklubb – satster på aktivitet

Klubben, og klubbens verdier står seg naturlig, selv om det er et lederskifte. Det er flat styreform i RKK, og «Forlang av andre, men mest av deg selv» har alltid justert vervene i klubben etter den som tilsier å ha mest kapasitet på det det gitte området. Alltid uavhengig av grad og fartstid.

Johan såvel som Steffen. har alltid hatt dette fokuset med å holde aktivitet oppe. Og i en tidligere fase, så var Johan med på hva det måtte være av aktiviteter – som på den tiden ble organisert og tilrettelagt av bl.a Steffen. Med særdeles høy interesse og aktivitet, så var Johan med på «alt» som måtte dukke opp. Det innebærer å fighte internasjonalt rund om i Europa som fra «typiske» Sverige og Danmark, til Sverige, England, Skottland, Sveits, Nederland – bl.a EM i Litauen (avanserte til 2.runde)

Johan var også en del av det laget som tråkket opp internasjonale stier, etter at Norge lenge hadde vært mer eller mindre innaktive i å reise utenfor landets grenser når det kom til turneringer og trening. Trenning med det absolutte topp-nivået fra ung alder gjør noe med nivå og kompetanse.

Johan og Steffen, flankerer 7 ganger Europamester Marius Ilas (Romania) under et seminar i Sverige

Dagens mål i RKK er aktivitet, ikke konkurranse som for ti år siden – aktivitet kan bety konkurranse men det er bredde og alle skal med aktivieter, samkjørt med faglig innhold og økonomisk bærekraftighet som er bunnlinjen.

Avtroppende leder – hva nå?

For avtroppende leder, så blir virksomheten å jobbe videre med noe av den sportslige delen i klubben. For å i det hele tatt ha kapasitet til dette, har det nettopp vært en nødvendighet å «kvitte» seg med den admisistrative oppgaven som stadig vokser i omfang. Sportslig aktivitet for Ringerike Karateklubb vil si alt fra lokalt i klubben til utover landets grenser – om det måtte friste.

Dette innlegget ble publisert i Informasjon, Uncategorized. Bokmerk permalenken.