Medlemsregistrering – forsikring RKK

I sammenheng med at Norges Idrettsforbund NIF har påtvuget alle klubber et nytt medlemssystem, skal alle medlemmer nå registrere seg selv. Dette ble informert på RKK sine Facebook sider 6.Januar. Fortsatt er det mange som ikke har gjort dette, som igjen vil si at man ikke er forsikret under trenging! Dette må vi få til – og gjerne så fort som mulig!

Til medlemmene i Ringerike Karateklubb (Har man regisrert seg allerede, se bort i fra denne info)

Vi er i disse dager i ferd med å bytte over til et nytt medlemsregister. Det nye registeret er i regi av Norges Idrettsforbund (NIF), hvor medlemmene selv er med å oppdatere informasjon om seg selv. På dette viset er da registeret best oppdatert.

Innmelding av medlemmer

Medlemmer før høsten 2021

Medlemmer som er registrert før høsten 2021, er blitt overført til det nye registrerte.

Vi ber der allikevel å følge linken, https://medlemskap.nif.no/22663 Her haker man av for å godta betingelser ved et medlemskap i klubben. Gjennomfør registreringen til du avslutter med “Å sende søknad”.

Nye medlemmer fra høsten 2021

Høstens nye medlemmer må førstegangsregistreres. Det gjøres ved å følge den samme linken; https://medlemskap.nif.no/22663

Barn under 15 år må registreres av foresatte

NB: Ved innmelding i systemet, vil man kunne få betalingspåminnelse på medlemskontigent, selv om kontingenten er betalt. Har man betalt medlemskontingenten kan man se bort ifra dette.

Ringerike KK på plass i Dojo
Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.