Medlemskontingent

Ringerike Karateklubb er en non-profit-organisasjon og ingen av instruktørene er lønnet. Litt lenger ned kan du lese hva medlemskontingenten går til.

VOKSNE: 2000 kr per halvår 

UNGDOM (13-17 år): 1400 kr per halvår 

BARN (9-12 år): 1000 kr per halvår


Dersom flere medlemmer fra samme familie trener, gis priser med familierabatt:

Voksne: 1750 kr
Ungdom: 1150 kr
Barn: 750 kr


Avdeling Oslo: 

Voksen: 1750 kr

Medlemskontingenten betales to ganger i året, normalt i april (for vårhalvåret) og oktober (for høsthalvåret).

Medlemskontingenten går i hovedsak til:

  • leie og drift av lokaler
  • forsikring og medlemskap i Norges Kampsportforbund
  • medlemskap i NKO – Norges Kyokushin Organisasjon*
  • treningsutstyr
  • arrangmenter

*) En liten del av kontingenten går til NKO (Norges Kyokushin Organisasjon). NKO er igjen tilknyttet den europeiske organisasjonen (EKO) og den globale organisasjonen (WKO). WKO er en av de største organisasjonene i fullkontakt karate og har sitt hovedsete i Japan, karatens hjemland. WKO er også en non-profit-organisasjon som setter det karatefaglige i fokus. Gjennom medlemskapet i denne organisasjonen kan man blant annet trene med toppinstruktører fra hele verden, men medlemskapet sikrer også at det vi driver med «til hverdags» er faglig forankret i den japanske karaten.