Styret i RKK

Nåværende styre i Ringerike Karateklubb er valgt på årsmøtet 2016.


20160928_192300-kopi

 

Styreleder (klubbleder)

Steffen Haukedalen

Sportslige henvendelser
sthauked@gmail.com

 


20160928_192232-kopi

 

Nestleder og kasserer

Trygve Bergsrud

Administrative henvendelser
trygve.bergsrud@dnbeiendom.no

 


20160928_192149-kopi

 

Styremedlem (sekretær)

Kristina Jøssund
kristina.jossund@ringerike.kommune.no

 

 


20160928_192403-kopi

 

Styremedlem

Marleen Gregusson

Henvendelser webside
marleen.gregusson@gmail.com

 


20160928_192337-kopi

 

 

Varamedlem

Jan Flaskerud