Styret i RKK

Nåværende styre i Ringerike Karateklubb er valgt på årsmøtet.


Styreleder (klubbleder)2017 NKO sept (118) – Kopi

Johan Olav Kjørstad

info.ringerikekarateklubb@gmail.com


20160928_192232-kopi

Nestleder og kasserer

Trygve Bergsrud

Administrative henvendelser
trygve.bergsrud@dnbeiendom.no


20160928_192149-kopi

Styremedlem (sekretær)

Kristina Jøssund
kristina.jossund@ringerike.kommune.no


Styremedlem

Eivind Pettersen


20160928_192337-kopi

Varamedlem

Jan Flaskerud