Styret i RKK

Nåværende styre i Ringerike Karateklubb er valgt på årsmøtet.


Styreleder (klubbleder)2017 NKO sept (118) – Kopi

Johan Olav Kjørstad

info.ringerikekarateklubb@gmail.com


20160928_192232-kopi

Nestleder og kasserer

Trygve Bergsrud

Administrative henvendelser
trygve.bergsrud@dnbeiendom.no


20160928_192149-kopi

Styremedlem (sekretær)

Kristina Jøssund
kristina.jossund@ringerike.kommune.no


20160928_192403-kopi

Styremedlem

Marleen Gregusson

Henvendelser webside
marleen.gregusson@gmail.com


20160928_192337-kopi

Varamedlem

Jan Flaskerud


pe-r

Politiattestansvarlig (Ikke en del av styre)

Per Øyvinn Andersen