Osu

Det brukes mange japanske ord og uttrykk i forbindelse med trening, kamp osv., men spesielt ett av dem er brukt mer hyppig enn andre – i alle fall hos oss 🙂

OSU!

Dette uttrykket høres ofte når man er i omgang med karateutøvere. OSU står for tålmodighet, respekt og inngående forståelse. I forbindelse med å utvikle en sterk kropp og stor viljestyrke og holdning (spirit) er det nødvendig å gjennomgå hard trening. Dette er veldig krevende, fordi du hele tiden må presse deg selv til det punktet hvor du tror din maksimale ytegrense ligger. Når du kommer til dette punktet, der du kjenner at du vil stoppe og gi opp (både i f t tekniske og fysiske utfordringer), må du kjempe mot deg selv og din svakhet – og du må vinne. For å få dette til må du lære å være standhaftig og holde ut, uansett hvor vanskelig eller hardt noe måtte føles, men fremfor alt må du lære deg å være tålmodig. Dette er OSU!

Grunnen til at du hengir deg selv til hard trening er fordi du bryr deg om deg selv. Det å bry deg om deg selv er å respektere deg selv. Denne selvrespekten utvikler seg og utvides til også til å gjelde respekten overfor din instruktør og dine medelever. Når du kommer inn i dojoen bukker du og sier «Osu». Dette betyr at har respekt for dojoen og den tiden du bruker på å trene der. Denne følelsen av respekt er OSU!

Gjennom treningen presser du deg selv så hardt som mulig fordi du respekterer deg selv. Når du er ferdig med å trene, bukker du til din instruktør og dine medelever og sier «Osu» enda en gang. Du gjør dette av forståelse. Denne følelsen av forståelse og innsikt er OSU!

På denne måten er OSU et veldig viktig ord i Kyokushin Karate, fordi det signaliserer tålmodighet, respekt og inngående forståelse for hva vi alle driver med. Det er derfor vi alltid bruker ordet OSU – for å minne oss selv på disse uunværlige kvalitetene.

OSU!!!