Dojo-kun

Enhver kyokushinutøver skal kunne, samt følge dojo kun, som er en dojo-ed på 7 punkter. Dette gjelder både på trening og ellers i livet.

  1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
  2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
  3. Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
  4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
  5. Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
  6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.
  7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.