Dojo-etikette

1. ALLTID – når man kommer inn i eller skal forlate dojoen – skal man hilse og si ”Osu”. Først hilser man til dojoen og Shinden, deretter vender man seg mot de andre elevene i dojoen, hilser og sier ”Osu” en gang til. Dersom dette skjer før eller etter trening skal de andre elevene i dojoen hilse tilbake med ”Osu”.

2. Kommer man for sent til undervisningen skal man hilse iht pkt 1, sette seg i ”seiza” med ansiktet mot veggen og vente. Når det blir gitt tillatelse til å delta skal man forbli i ”seiza” og hilse mens man sier ”Shitsurei Shimasu” (unnskyld at jeg kommer for sent). Reis deretter opp, hils en gang til med et kraftig ”Osu” og kom raskt på plass bakerst i klassen. Pass på ikke å passere foran de andre elevene som trener – gå alltid bak rekkene.

3. Elevene bør være nøye med den personlige hygienen og holde treningsutstyret (dogi, beskyttelser, hansker, etc.) rent og luktfritt, og oppmuntre de andre til å gjøre det samme. Dogien skal alltid være ren. Kyokushins offisielle logo skal man bære på venstre side av dogien. Rifter og hull må repareres straks. Å bære skittent utstyr og dogi er tegn på dovenskap, og viser mangel på respekt for dojoen og de andre elevene.

4. Ikke rett på noen deler av dogien under trening uten å be om tillatelse først. Retting av dogien skjer med ryggen mot instruktøren.

5. Man skal vise respekt overfor eldre elever og de med høyere grad. Alle elever skal reise seg og si ”Osu” når noen med høyere grad eller sort belte kommer inn i eller
forlater dojoen.

6. Før man hilser på en eldre elev eller instruktør skal elevene først si ”Osu” og deretter hilse korrekt. Det samme gjør man når man skilles. Hvis graden til et medlem er uklar skal du alltid opptre som om vedkommende er høyere rangert enn deg.

7. Ved anledninger der man skal håndhilse på hverandre bruker man begge hendene (for å vise tillit og ydmykhet) og sier ”Osu”.

8. Elevene skal svare på spørsmål fra instruktørene med et kraftig ”Osu” og straks utføre ordren. Det er uhøflig å reagere sent.

9. Elevene skal være oppmerksomme og fokusere på undervisningen mens denne pågår, og ikke konsentrere seg om andre ting.

10. Noen ganger vil elevene få tillatelse til å innta hvilestilling i løpet av undervisningen, d.v.s. gå fra den formelle ”seiza”-posisjonen og sette seg i ”anza”-posisjon (med benene i kryss). Mens man sitter slik skal man unngå å bevege seg, prate eller på annen måte forstyrre undervisningen.

11. Elevene skal ikke forlate undervisningen uten å ha fått tillatelse til dette. Hvis noe uforutsett skulle oppstå og man må forlate rommet straks, skal dette gjøres på en respektfull måte og forklares for instruktøren så snart som mulig.

12. For å hindre mulige skader under treningen er det forbudt å bære smykker, armbåndsur eller andre gjenstander. Briller er tillatt.

13. Tradisjonelt er dojoen et spesielt sted og derfor skal elevene ikke bære noen form for hodeplagg og heller ikke anvende upassende språk. Bruk av fottøy er normalt heller ikke tillatt i dojoen.

14. Alle elevene plikter å hjelpe til med opprydding/vasking av dojoen etter at undervisningen er slutt. Dojoen skal være et sted alle medlemmene setter pris på og verner om.

15. Elevene skal respektere det kameratskapet de har sammen i dojoen og ikke undergrave Kyokushin karates sanne vei med upassende, usportslig og ondsinnet oppførsel. Man skal heller ikke la negative følelser få innflytelse på utøvingen av fri kamp, slik at faren for skader øker.

16. Alle medlemmer skal holde seg unna sladder og negative kommentarer rettet mot sine medelever, andre klubber og andre typer kampsport.

17. Elever som ønsker å delta i Kyokushin-konkurranser og turneringer plikter å konsultere sin Senpai/Sensei før påmelding.

18. Elever som ønsker å besøke andre Kyokushin-klubber bør på forhånd avklare dette med sin Senpai/Sensei. Ved den nye klubben skal man utvise den høyeste respekt, ydmykhet og høflighet overfor instruktør og medlemmer.

19. Både i og utenfor dojoen skal alle elever opptre på en måte som ikke skader omdømmet til Kyokushin karate, budo og kampsport.

20. Til daglig skal elevene opptre høflig og fornuftig, utvise forsiktighet og beskjedenhet, vise god forstand og dømmekraft og ha en moralsk fremferd i alle sine handlinger. Man skal alltid ha Kyokushins ånd i tankene: ”Senket hode (beskjedenhet), øynene hevet (ambisiøst), reservert i talemåte (høvelig språkbruk) og godt hjertelag (være høflig og vise respekt)”. Du skal behandle andre med vennlighet.

Det er den enkeltes perfeksjonering og personlige utvikling som er det essensielle i Kyokushin Karates filosofi – ikke seieren eller nederlaget.