Om karate

Karate er en tradisjonell japansk selvforsvarsgren. Opprinnelig var det munkene som oppfant dette som en skjult form for forsvar mot sine fiender, som truet dem. Munkene ville ikke at allmenheten skulle oppdage at de bedrev kampsport, derfor kamuflerte de det slik at utenforstående trodde de bedrev dans.

Karate er langt i fra noen dans, selv om bevegelsene kan virke harmoniske og stilfulle. Bak bevegelsene ligger det teknikker som kan være dødelige hvis de blir brukt riktig.

Idag har karate i tillegg til å være en selvforsvarsform også utviklet seg til en å bli en populær konkurransegren, og – for noen – en livsstil.

I Ringerike karateklubb trener vi stilarten Shinkyokushin karate, som er en gren av Kyokushinkai. Kyokushinkai er en form for karate, grunnlagt av Masutatsu Oyama i 1957. «Kyoku» betyr ytterst, «shin» betyr sannhet eller virkelighet, og «kai» betyr møtes eller forenes. Stilarten er basert på andre karateformer som Oyama trente, blant annet Shotokan og Goju-Ryu, og mye av kihon (grunnteknikker) og kata (mønster) stammer fra disse. Kyokushinkai er en fullkontakt kampsport/stilart. Antall utøvere på verdensbasis har blitt anslått til 10-20 millioner.